نمایش دادن همه 24 نتیجه

نمایش 12،24،36

Dutch and Portuguese in Western Africa: Empires, Merchants and the Atlantic System, 1580-1674

5,000 تومان
دانلود کتاب Dutch and Portuguese in Western Africa: Empires, Merchants and the Atlantic System, 1580-1674

The Slave Coast of West Africa, 1550-1750: The Impact of the Atlantic Slave Trade on an African Society

5,000 تومان
دانلود کتاب The Slave Coast of West Africa, 1550-1750: The Impact of the Atlantic Slave Trade on an African Society

Precolonial Black Africa: A Comparative Study of the Political and Social Systems of Europe and Black Africa

5,000 تومان
دانلود کتاب Precolonial Black Africa: A Comparative Study of the Political and Social Systems of Europe and Black Africa

دانلود کتاب The State vs. Nelson Mandela: The Trial That Changed South Africa

10,000 تومان
دولت در برابر نلسون ماندلا: محاکمه ای که آفریقای جنوبی را تغییر داد

کتاب Human Rights in Sierra Leone, 1787–2016: The Long Struggle from the Transatlantic Slave Trade to the Present

5,000 تومان
حقوق بشر در سیرالئون، 1787–2016: مبارزه طولانی از تجارت برده ماوراء اقیانوس اطلس تا کنون

دانلود کتاب Where the Negroes Are Masters: An African Port in the Era of the Slave Trade

10,000 تومان
جایی که سیاه پوستان ارباب هستند: یک بندر آفریقایی در عصر تجارت برده

دانلود کتاب The Last Slave Market: Dr John Kirk and the Struggle to End the East African Slave Trade

10,000 تومان
آخرین بازار برده: دکتر جان کرک و مبارزه برای پایان دادن به تجارت برده در شرق آفریقا

دانلود کتاب The British in the Levant: Trade and Perceptions of the Ottoman Empire in the Eighteenth Century (Library of Ottoman Studies, Volume 21)

10,000 تومان
بریتانیایی ها در شام: تجارت و تصورات امپراتوری عثمانی در قرن هجدهم (کتابخانه مطالعات عثمانی، جلد 21)

دانلود کتاب Running for my life : one lost boy’s journey from the killing fields of Sudan to the Olympic Games

10,000 تومان
دویدن برای زندگی من: سفر یک پسر از دست رفته از زمین های کشتار سودان تا بازی های المپیک