نمایش 1–50 از 1629 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب The Inner Game of Chess: How to Calculate and Win

10,000 تومان
بازی درونی شطرنج: نحوه محاسبه و برنده شدن
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Times Books
تعداد صفحه 368 / 362
حجم فایل 9.14 مگابایت
کد کتاب 0812922913 , 0812922913

دانلود کتاب Travellers’ Tales: Narratives of Home and Displacement (Futures, New Perspectives for Cultural Analysis)

10,000 تومان
داستان های مسافران: روایت های خانه و آواره (آینده، دیدگاه های جدید برای تحلیل فرهنگی)
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 272 / 268
حجم فایل 7.35 مگابایت
کد کتاب 0415070155 , 0415070155
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Inside Prime Time (Communication and Society)

10,000 تومان
Inside Prime Time (ارتباطات و جامعه)
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 384 / 335
حجم فایل 1.82 مگابایت
کد کتاب 0415085004 , 0415085004
نوبت چاپ 2

دانلود کتاب Chess traveller’s quiz book

10,000 تومان
کتاب مسابقه مسافران شطرنج
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cadogan Chess Books
تعداد صفحه 125 / 133
حجم فایل 3.18 مگابایت
کد کتاب 1857440307 , 1857440307

دانلود کتاب Chess Traveller’s Quiz Book

10,000 تومان
کتاب مسابقه مسافران شطرنج
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cadogan Books
تعداد صفحه 144 / 139
حجم فایل 3.06 مگابایت
کد کتاب 1857440307 , 1857440307

دانلود کتاب When You Look Like Your Passport Photo, It’s Time to Go Home

10,000 تومان
وقتی شبیه عکس پاسپورت خود هستید، وقت آن است که به خانه بروید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Value Publishing
حجم فایل 253 کیلوبایت
کد کتاب 0517105284 , 0517105284

دانلود کتاب Chess Travellers Quiz Book

10,000 تومان
کتاب مسابقه مسافران شطرنج
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cadogan
تعداد صفحه 136
حجم فایل 2.99 مگابایت
کد کتاب 1857440307 , 1857440307

کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

5,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 159 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

5,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 179 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.;Fawcett Columbine
حجم فایل 276 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597
نوبت چاپ 1st trade pbk. ed

کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

5,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 276 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 156 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب The Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Ballantine Books
حجم فایل 217 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ev

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری شما Ev
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 159 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 159 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 159 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 159 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 268 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 269 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Inc.
حجم فایل 157 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Fawcett Columbine
تعداد صفحه 122
حجم فایل 1.43 مگابایت
کد کتاب 0345431138 , 0345431138

دانلود کتاب Dave Barry’s Only Travel Guide You’ll Ever Need

10,000 تومان
تنها راهنمای سفر دیو بری که همیشه به آن نیاز دارید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Ballantine Books
تعداد صفحه 55
حجم فایل 382 کیلوبایت
کد کتاب 0449907597 , 0449907597

دانلود کتاب Crisp Toasts: Wonderful Words That Add Wit and Class to Every Time You Raise Your Glass

10,000 تومان
نان تست ترد: کلمات شگفت انگیزی که هر بار که لیوان خود را بالا می برید، شوخ طبعی و کلاسی می بخشد
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر St. Martin's Press
تعداد صفحه 155
حجم فایل 612 کیلوبایت
کد کتاب 0312081715 , 0312081715
نوبت چاپ 1st

دانلود کتاب The Times Winning Moves

10,000 تومان
حرکات برنده تایمز
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر B. T. Batsford
تعداد صفحه 111 / 113
حجم فایل 3.03 مگابایت
کد کتاب 0713469234 , 0713469234
نوبت چاپ 1st

دانلود کتاب Power chess : great grandmaster battles from Russia

10,000 تومان
شطرنج قدرتی: نبردهای استاد بزرگ از روسیه
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Times Books/Random House
تعداد صفحه 287
حجم فایل 1.62 مگابایت
کد کتاب 0812919491 , 0812919491
نوبت چاپ 1st ed.

دانلود کتاب When You Look Like Your Passport Photo, It’s Time to Go Home

10,000 تومان
وقتی شبیه عکس پاسپورت خود هستید، وقت آن است که به خانه بروید
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Value Publishing;Harpercollins
تعداد صفحه 256
حجم فایل 169 کیلوبایت
کد کتاب 006018311X , 006018311X
نوبت چاپ 1st

دانلود کتاب Mensa Book of Enigmagrams

10,000 تومان
کتاب معماهای منسا
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Time Warner Paperbacks
تعداد صفحه 129
حجم فایل 557 کیلوبایت
کد کتاب 0708849148 , 0708849148

دانلود کتاب Weird Parenting Wins: Bathtub Dining, Family Screams, and Other Hacks from the Parenting Trenches

10,000 تومان
بردهای عجیب والدین: غذاخوری در وان حمام، فریادهای خانوادگی و سایر هک‌ها از سنگر والدین
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Tarcherperigee
تعداد صفحه 256
حجم فایل 9.57 مگابایت
کد کتاب 0143132555 , 0143132555
نوبت چاپ Paperback

دانلود کتاب The Sh!t No One Tells You: A Guide to Surviving Your Baby’s First Year

10,000 تومان
The Sh!t No One Tells You: راهنمای زنده ماندن در سال اول کودک شما
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Seal Press
تعداد صفحه 264 / 265
حجم فایل 5.37 مگابایت
کد کتاب 1580054846 , 1580054846

دانلود کتاب Everything Is Now -Revolutionary Ideas from String Theory

10,000 تومان
همه چیز اکنون است - ایده های انقلابی از نظریه ریسمان
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Taylor & Francis Group LLC
تعداد صفحه 83
حجم فایل 12.55 مگابایت
کد کتاب 1003044034 , 1003044034

دانلود کتاب The 30-Second Storyteller: The Art and Business of Directing Commercials

10,000 تومان
داستان سرای 30 ثانیه ای: هنر و تجارت کارگردانی آگهی های بازرگانی
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Course Technology PTR
تعداد صفحه 319
حجم فایل 3.55 مگابایت
کد کتاب 1598632264 , 1598632264
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Step by Step to Stand-Up Comedy

10,000 تومان
گام به گام تا استندآپ کمدی
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Heinemann Drama
تعداد صفحه 100
حجم فایل 13.86 مگابایت
کد کتاب 0325001790 , 0325001790

دانلود کتاب I hope I screw this up: how falling in love with your fears can change the world

10,000 تومان
امیدوارم این را خراب کنم: چگونه عاشق شدن با ترس های خود می تواند دنیا را تغییر دهد
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر North Star Way
حجم فایل 19.40 مگابایت
کد کتاب 1501152203 , 1501152203
نوبت چاپ North Star Way hardcover edition

دانلود کتاب I Hope I Screw This Up: How Falling In Love with Your Fears Can Change the World

10,000 تومان
من امیدوارم که این را خراب کنم: چگونه عاشق شدن با ترس های شما می تواند جهان را تغییر دهد
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Gallery Books
تعداد صفحه 256 / 152
حجم فایل 9.05 مگابایت
کد کتاب 1501152092 , 1501152092

دانلود کتاب The Battle for Las Vegas: The Law Vs. the Mob (True Crime)

10,000 تومان
نبرد برای لاس وگاس: قانون در مقابل. اوباش (جنایت واقعی)
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Huntington Press
حجم فایل 674 کیلوبایت
کد کتاب 092971282X , 092971282X

دانلود کتاب Driving Like Crazy: Thirty Years Of Vehicular Hell-Bending, Celebrating America The Way It’s Supposed To Be? With An Oi

10,000 تومان
رانندگی مثل دیوانه ها: سی سال خم شدن در جهنم با وسایل نقلیه، جشن گرفتن آمریکا آنطور که باید باشد؟ با اوی
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Grove;Atlantic Inc
حجم فایل 2.53 مگابایت
کد کتاب 0802199836 , 0802199836

دانلود کتاب Holidays in Heck

10,000 تومان
تعطیلات در هک
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Atlantic Books Ltd
حجم فایل 536 کیلوبایت
کد کتاب 1611859964 , 1611859964

دانلود کتاب The Baby Boom

10,000 تومان
بیبی بوم
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Open Road + Grove/Atlantic
تعداد صفحه 272
حجم فایل 1.09 مگابایت
کد کتاب 0802193072 , 0802193072

دانلود کتاب Thrown under the omnibus : a reader

10,000 تومان
پرتاب شده در زیر omnibus: یک خواننده
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Grove/Atlantic Inc.;Atlantic Monthly Press
تعداد صفحه 844
حجم فایل 4.06 مگابایت
کد کتاب 0802191401 , 0802191401
نوبت چاپ First edition

دانلود کتاب Don’t Vote: It Just Encourages the Bastards

10,000 تومان
رای ندهید: این فقط حرامزاده ها را تشویق می کند
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Atlantic Books Limited
حجم فایل 2.28 مگابایت
کد کتاب 1848879423 , 1848879423

دانلود کتاب The Quantum Rules: How the Laws of Physics Explain Love, Success, and Everyday Life

10,000 تومان
قوانین کوانتومی: چگونه قوانین فیزیک عشق، موفقیت و زندگی روزمره را توضیح می دهند
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Skyhorse Publishing
تعداد صفحه 320
حجم فایل 4.10 مگابایت
کد کتاب 1632204592 , 1632204592
نوبت چاپ Reprint

دانلود کتاب Atlas of the Dragonlance World (Dragonlance Books)

10,000 تومان
Atlas of the Dragonlance World (کتاب های Dragonlance)
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Random House Childrens Books
تعداد صفحه 189 / 190
حجم فایل 44.59 مگابایت
کد کتاب 0880384484 , 0880384484
نوبت چاپ First Edition

دانلود کتاب Monstrous Compendium: Dragonlance Appendix (Advanced Dungeons and Dragons)

10,000 تومان
خلاصه هیولا: آپاندیس اژدها (سیاه چال و اژدها پیشرفته)
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر TSR
تعداد صفحه 100
حجم فایل 2.52 مگابایت
کد کتاب 0880388226 , 0880388226
نوبت چاپ 2

دانلود کتاب Tales of the Lance (AD&D 2nd Edition: Dragonlance Boxed Set )

10,000 تومان
Tales of the Lance (نسخه دوم AD&D: Dragonlance Boxed Set)
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر TSR
تعداد صفحه 268
حجم فایل 15.22 مگابایت
کد کتاب 1560763388 , 1560763388

دانلود کتاب Off the Back of a Truck: Unofficial Contraband for the Sopranos Fan

10,000 تومان
پشت کامیون: کالای قاچاق غیررسمی برای طرفداران سوپرانو
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Tiller Press
حجم فایل 10.19 مگابایت
کد کتاب 1982139080 , 1982139080

دانلود کتاب The Sopranos Sessions

10,000 تومان
جلسات سوپرانو
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Harry N. Abrams
حجم فایل 1.04 مگابایت
کد کتاب 1419734946 , 1419734946

کتاب The Sopranos Sessions

5,000 تومان
جلسات سوپرانو
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Abrams Press
حجم فایل 635 کیلوبایت
کد کتاب 1419742833 , 1419742833

دانلود کتاب Paying Respect to the Sopranos : a Psychosocial Analysis

10,000 تومان
احترام به سوپرانوها: یک تحلیل روانی اجتماعی
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Mcfarland & co inc
حجم فایل 1.54 مگابایت
کد کتاب 0786436085 , 0786436085

دانلود کتاب Envisioning Media Power: On Capital and Geographies of Television

10,000 تومان
تجسم قدرت رسانه ای: درباره سرمایه و جغرافیای تلویزیون
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Lexington Books
تعداد صفحه 467 / 483
حجم فایل 1.83 مگابایت
کد کتاب 0739123440 , 0739123440

دانلود کتاب Mathematical Puzzles A Connoisseur’s Collection

10,000 تومان
پازل های ریاضی مجموعه یک خبره
موضوع اصلی داستان - طنز
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر A K Peters/CRC Press
تعداد صفحه 177
حجم فایل 10.53 مگابایت
کد کتاب 1568812019 , 1568812019