نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب Human-Friendly Robotics 2021: HFR: 14th International Workshop on Human-Friendly Robotics

5,000 تومان
رباتیک دوستدار انسان 2021: HFR: چهاردهمین کارگاه بین المللی رباتیک دوستدار انسان

دانلود کتاب Introducing Robotic Process Automation to Your Organization: A Guide for Business Leaders

10,000 تومان
معرفی اتوماسیون فرآیند رباتیک به سازمان شما: راهنمایی برای رهبران کسب و کار

دانلود کتاب Handbook of Artificial Intelligence and Robotic Process Automation: Policy and Government Applications

10,000 تومان
کتابچه راهنمای هوش مصنوعی و اتوماسیون فرآیند رباتیک: سیاست ها و برنامه های دولتی