نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Competency-based interviews master the tough new interview style and give them the answers that will win you the job

10,000 تومان
مصاحبه‌های مبتنی بر شایستگی بر سبک جدید مصاحبه تسلط پیدا می‌کنند و به آنها پاسخ‌هایی می‌دهند که شغل شما را به دست می‌آورد

دانلود کتاب Accelerated Learning for Breakthrough Results. Whole Brain, Person and Systems Approach to Accelerate Learning, Engagement,…

10,000 تومان
یادگیری تسریع شده برای نتایج موفقیت آمیز. رویکرد کل مغز، فرد و سیستم برای تسریع یادگیری، تعامل،...