نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 12،24،36

Python (2nd Edition): Learn Python in One Day and Learn It Well. Python for Beginners with Hands-on Project. (Learn Coding Fast with Hands-On Project Book 1)

5,000 تومان
دانلود کتاب Python (2nd Edition): Learn Python in One Day and Learn It Well. Python for Beginners with Hands-on Project. (Learn Coding Fast with Hands-On Project Book 1)

دانلود کتاب Computer Coding Projects for Kids: A Step-by-Step Visual Guide to Creating Your Own Scratch Projects

10,000 تومان
پروژه های برنامه نویسی کامپیوتری برای کودکان: راهنمای تصویری گام به گام برای ایجاد پروژه های Scratch خود