نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب The Simulated Multiverse: An MIT Computer Scientist Explores Parallel Universes, The Simulation Hypothesis, Quantum Computing

5,000 تومان
چندجهانی شبیه سازی شده: یک دانشمند کامپیوتر MIT در حال کاوش در جهان های موازی، فرضیه شبیه سازی، محاسبات کوانتومی

کتاب High Score! Expanded The Illustrated History of Electronic Games 3rd Edition

5,000 تومان
امتیاز بالا! نسخه سوم تاریخچه مصور بازی های الکترونیکی را گسترش داد