نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب The Dilbert Principle: A Cubicle’s-Eye View of Bosses, Meetings, Management Fads & Other Workplace Afflictions

10,000 تومان
اصل دیلبرت: نمایی از چشمان اتاقک از روسا، جلسات، مدهای مدیریتی و سایر مصائب محل کار