نمایش 1–24 از 34 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب Mass Spectrometry in Sports Drug Testing: Characterization of Prohibited Substances and Doping Control Analytical Assays (Wiley – Interscience Series on Mass Spectrometry)

5,000 تومان
طیف سنجی جرمی در آزمایش مواد مخدر ورزشی: مشخصه یابی مواد ممنوعه و سنجش های تحلیلی کنترل دوپینگ (Wiley - Series Interscience on Mass Spectrometry)

دانلود کتاب Walter Kohn: Personal Stories and Anecdotes Told by Friends and Collaborators

10,000 تومان
والتر کوهن: داستان ها و حکایات شخصی که توسط دوستان و همکاران گفته شده است