نمایش 1–24 از 56 نتیجه

نمایش 12،24،36

Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics: A Modern Approach Using SPSS, Stata, and Excel

5,000 تومان
دانلود کتاب Applied Statistics and Multivariate Data Analysis for Business and Economics: A Modern Approach Using SPSS, Stata, and Excel

کتاب 46 Passive Income Ideas: Easily Start Building Passive Income Streams This Weekend!

5,000 تومان
46 ایده درآمد غیرفعال: این آخر هفته به راحتی شروع به ایجاد جریان های درآمد غیرفعال کنید!

کتاب Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial Management, 16th Edition

5,000 تومان
مقدمه ای بر امور مالی: بازارها، سرمایه گذاری ها و مدیریت مالی، ویرایش شانزدهم

کتاب Sugar Baby Hypnosis: Turn Any Man With A Pulse Into Your Personal Income Stream

5,000 تومان
هیپنوتیزم Sugar Baby: هر مردی که نبض دارد را به جریان درآمد شخصی خود تبدیل کنید

دانلود کتاب Venture Capital Deal Terms: A guide to negotiating and structuring venture capital transactions

10,000 تومان
شرایط معامله سرمایه خطرپذیر: راهنمای مذاکره و ساختار معاملات سرمایه خطرپذیر

دانلود کتاب The Laundromat: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite

10,000 تومان
The Laundromat: Inside the Panama Papers Inside the Panama Papers Inside the Panama Papers Investigation of Training Networks and the World Elite

دانلود کتاب More Money Than God: Hedge Funds and the Making of a New Elite

10,000 تومان
پول بیشتر از خدا: صندوق های سرمایه گذاری و ایجاد نخبگان جدید