نمایش 1–24 از 145 نتیجه

نمایش 12،24،36

Financial Cybersecurity Risk Management: Leadership Perspectives and Guidance for Systems and Institutions

5,000 تومان
دانلود کتاب Financial Cybersecurity Risk Management: Leadership Perspectives and Guidance for Systems and Institutions

کتاب HBR Guides to Building Your Strategic Skills Collection (3 Books)

5,000 تومان
راهنمای HBR برای ایجاد مجموعه مهارت های استراتژیک شما (3 کتاب)

کتاب The Little Book of Yes: How to Win Friends, Boost Your Confidence and Persuade Others

5,000 تومان
کتاب کوچک بله: چگونه دوستان به دست آوریم، اعتماد به نفس خود را تقویت کنیم و دیگران را متقاعد کنیم

کتاب Grouped: How Small Groups of Friends Are the Key to Influence on the Social Web

5,000 تومان
گروه بندی: چگونه گروه های کوچک دوستان کلید نفوذ در وب اجتماعی هستند

دانلود کتاب #MakeOverMonday: improving how we visualize and analyze data, one chart at a time

10,000 تومان
#MakeOverMonday: بهبود نحوه تجسم و تجزیه و تحلیل داده ها، یک نمودار در یک زمان

دانلود کتاب MakeOverMonday : improving how we visualize and analyze data, one chart at a time

10,000 تومان
MakeOverMonday: بهبود نحوه تجسم و تجزیه و تحلیل داده ها، یک نمودار در یک زمان

کتاب Effective Data Visualization: The Right Chart for the Right Data, 1st Edition

5,000 تومان
تجسم موثر داده ها: نمودار مناسب برای داده های مناسب، ویرایش اول

دانلود کتاب Grouped: How small groups of friends are the key to influence on the social web (Voices That Matter)

10,000 تومان
گروه بندی شده: چگونه گروه های کوچک دوستان کلید نفوذ در وب اجتماعی هستند (صداهایی که مهم هستند)

دانلود کتاب Grouped: How Small Groups of Friends Are the Key to Influence on the Social Web

10,000 تومان
گروه بندی: چگونه گروه های کوچک دوستان کلید نفوذ در وب اجتماعی هستند

دانلود کتاب The Complete Guide to Wikis: How to Set Up, Use, and Benefit from Wikis for Teachers, Business Professionals, Families, and Friends

10,000 تومان
راهنمای کامل ویکی‌ها: نحوه راه‌اندازی، استفاده و بهره‌مندی از ویکی‌ها برای معلمان، حرفه‌ای‌ها، خانواده‌ها و دوستان

دانلود کتاب Serious Work: How to Facilitate Meetings & Workshops Using the Lego Serious Play method

10,000 تومان
کار جدی: چگونه می توان جلسات و کارگاه ها را با استفاده از روش بازی جدی لگو تسهیل کرد