نمایش 1–24 از 840 نتیجه

نمایش 12،24،36

Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions

5,000 تومان
دانلود کتاب Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions

Smart Growth: Building an Enduring Business by Managing the Risks of Growth (Columbia Business School Publishing)

5,000 تومان
دانلود کتاب Smart Growth: Building an Enduring Business by Managing the Risks of Growth (Columbia Business School Publishing)

An Introduction to Mathematical Analysis for Economic Theory and Econometrics (June 2008 Draft)

5,000 تومان
دانلود کتاب An Introduction to Mathematical Analysis for Economic Theory and Econometrics (June 2008 Draft)

The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power

5,000 تومان
دانلود کتاب The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power

کتاب The World in the Model: How Economists Work and Think

5,000 تومان
جهان در مدل: اقتصاددانان چگونه کار می کنند و فکر می کنند

کتاب Digital Cash: The Unknown History Of The Anarchists, Utopians, And Technologists Who Created Cryptocurrency

5,000 تومان
نقدینگی دیجیتال: تاریخ ناشناخته آنارشیست ها، اتوپیست ها و تکنولوژیست هایی که ارزهای دیجیتال را ایجاد کردند