نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Wealth Exposed: This Short Argument I Overheard Made Me A Fortune… Can It Do The Same For You?

10,000 تومان
افشای ثروت: این بحث کوتاهی که شنیدم باعث شد من ثروتمند شوم... آیا می تواند همین کار را برای شما انجام دهد؟

دانلود کتاب Big Data Analytics: Applications in Business and Marketing

10,000 تومان
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ: برنامه های کاربردی در تجارت و بازاریابی