نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 12،24،36

دانلود کتاب Amazing Interview Answers: 44 Tough Job Interview Questions with 88 Winning Answers

10,000 تومان
پاسخ های شگفت انگیز مصاحبه: 44 سوال سخت مصاحبه شغلی با 88 پاسخ برنده

دانلود کتاب 201 Knockout Answers to Tough Interview Questions: The Ultimate Guide to Handling the New Competency-Based Interview Style

10,000 تومان
201 پاسخ ناک اوت به سوالات سخت مصاحبه: راهنمای نهایی برای مدیریت سبک جدید مصاحبه مبتنی بر شایستگی

دانلود کتاب Legitimate Work from Home Jobs: The Secret Guide to Make Money Online from Home

10,000 تومان
کار قانونی از مشاغل خانگی: راهنمای مخفی برای کسب درآمد آنلاین از خانه