نمایش 1–24 از 110 نتیجه

نمایش 12،24،36

Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System—and Themselves

5,000 تومان
دانلود کتاب Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System---and Themselves

Zero to IPO: Over $1 Trillion of Actionable Advice from the World’s Most Successful Entrepreneurs

5,000 تومان
دانلود کتاب Zero to IPO: Over $1 Trillion of Actionable Advice from the World's Most Successful Entrepreneurs

The Monster: How a Gang of Predatory Lenders and Wall Street Bankers Fleeced America–and Spawned a Global Crisis

5,000 تومان
دانلود کتاب The Monster: How a Gang of Predatory Lenders and Wall Street Bankers Fleeced America--and Spawned a Global Crisis

How I Built This: The Unexpected Paths to Success from the World’s Most Inspiring Entrepreneurs

5,000 تومان
دانلود کتاب How I Built This: The Unexpected Paths to Success from the World’s Most Inspiring Entrepreneurs

کتاب Guida completa al Trading: Strategie operative e tecniche d’intervento nei mercati finanziarii (Economia) (Italian Edition)

5,000 تومان
راهنمای کامل تجارت: استراتژی‌های عملیاتی و تکنیک‌های مداخله در بازارهای مالی (اقتصاد) (نسخه ایتالیایی)

کتاب Bulls, Bears, Boom, and Bust: A Historical Encyclopedia of American Business Concepts

5,000 تومان
گاو نر، خرس، رونق و رکود: دایره المعارف تاریخی مفاهیم تجاری آمریکایی

کتاب Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects

5,000 تومان
تامین مالی پروژه در تئوری و عمل: طراحی، ساختار، و تامین مالی پروژه های خصوصی و عمومی

کتاب The Dumbest Moments in Business History: Useless Products, Ruinous Deals, Clueless Bosses, and Other Signs of Unintelligent Life in the Workplace

5,000 تومان
احمقانه ترین لحظات در تاریخ کسب و کار: محصولات بی فایده، معاملات ویرانگر، روسای بی خبر، و نشانه های دیگر زندگی غیر هوشمند در محل کار