نمایش 1–24 از 125 نتیجه

نمایش 12،24،36

کتاب Adaptation Considered as a Collaborative Art: Process and Practice

5,000 تومان
انطباق به عنوان یک هنر مشارکتی در نظر گرفته می شود: فرآیند و تمرین

کتاب Failing up: how to take risks, aim higher, and never stop learning

5,000 تومان
شکست خوردن: چگونه می توان ریسک کرد، هدف بالاتری داشت و هرگز یادگیری را متوقف نکرد

کتاب Failing Up: How to Take Risks, Aim Higher, and Never Stop Learning

5,000 تومان
شکست: چگونه ریسک کنیم، هدف بالاتری داشته باشیم و هرگز یادگیری را متوقف نکنیم

دانلود کتاب Magical mathematics : the mathematical ideas that animate great magic tricks

10,000 تومان
ریاضیات جادویی: ایده های ریاضی که ترفندهای جادویی بزرگ را متحرک می کند

دانلود کتاب Playwriting: Structure, Character, How and What to Write

10,000 تومان
نمایشنامه نویسی: ساختار، شخصیت، چگونه و چه چیزی بنویسیم